george bushkvalitén... inte så snäll. den tecknade bilden är mycket bättre i verkligheten än vad den blev på foto. jag ser iaf snäll ut. och jag har alltså tecknat george bush and his naked wife. the bushes. he he. he. good one.

RSS 2.0